Strecha - koruna domu

Logo stavebnikAkú strechu si vybrať?

 

StrechyPlocha, tvar a výber stavebného materiálu sú najdôležitejšie pre stavbe strechy a oprave strechy. Čím by ste sa mali riadiť pri ich výbere?

O streche sa hovorí, ako o korune domu, ktorý má chrániť svojho majiteľa pred nepriazňou počasia. Potvrdzuje to aj jej vývoj, ktorý jednoznačne hovorí, že strecha sa síce vyvíjala spolu s domom, ale prvými jednoduchými obydliami jednoduchého človeka boli práve ochranné prístrešky bez stien. Slúžili ako ochrana pred dažďom a vetrom pre kočovnícke kmene a podobali sa na dnešné pultové strechy. Ako strešná krytina sa najčastejšie používala hrubá tráva, vres, kožušiny zvierať a neskôr aj vypracované kože.


Funkcia strechy sa nezmenila dodnes. Kvalitná strecha má nielen svojich obyvateľov ale i budovu na ktorej sa nachádza, chrániť pred nepriazňou vetra, zrážkovou vodou, slnečným žiarením, horúčavami, hlukom a pred rôznymi škodlivinami z ovzdušia. Ochranná funkcia strechy však nepôsobí len smerom z exteriéru do interiéru, ale aj opačne. Dobrá strecha by mala ochraňovať obydlie pred požiarom, zabraňovať kondenzácii vodných pár v interiéri, mala by tlmiť hluk vznikajúci v dome, neprepúšťať ho do exteriéru. Podobne tak, by cez jej plášť nemalo prestupovať ani vykurovacie teplo.


To, do akej miery strecha túto ochrannú funkciu skutočne plní, určuje jej kvalitu.


Šikmá strecha verzus plochá strecha

Skôr než začnete stavať, mali by ste premyslieť každý detail stavby, čo platí aj o streche. Pri rozhodovaní treba zobrať do úvahy všetky parametre striech. Podľa sklonu totiž delíme strechy na ploché a šikmé a každý typ je charakteristickým inými vlastnosťami, čo si vyžaduje osobitý prístup i k riešeniu ich stavieb.  Pri uskutočnení tak vážneho kroku akým je stavba či rekonštrukcia strechy, je dobré poradiť sa s odborníkmi a prenechať prácu kvalifikovanej stavebnej firme s dlhoročnými skúsenosťami.
 

Ak hľadáte vhodnú firmu vo vašom okolí, pozrite si prehľad firiem zameraných na výstavbu striech, v stavebného katalógu na Stavebnik.sk. Aby ste získali prehľad o cenách, nechajte si urobiť ponuku v sekcii Zadaj dopyt, kde môžete osloviť súčasne niekoľko firiem.


Či sa už rozhodnete pre plochú alebo šikmú strechu, mali by ste posudzovať nielen technické či ekonomické výhody jednotlivých konštrukcií, ale najmä to, či staviate dom v rovinatom alebo kopcovitom teréne. V horských oblastiach môžu totiž rovné strechy predstavovať pomerne veľký problém a to najmä vtedy, ako sa na nich usadí nepoľavujúca snehová perina. Plochá strecha


Plochá strechyJej boom  sa na Slovensku prejavil v 70. a 80.tych rokov minulého storočia, kedy sa tento trend výstavby rodinných domov rozšíril takmer po celom území. Hlavným dôvodom k tomu, bola jej cena, ktorá bola takmer neporovnateľne nižšia ako ceny šikmých striech. Dokonca aj práce s jej realizáciou bolo menej.


Za plochú strechu sa považuje strecha so sklonom menším ako 10 stupňov. Dodnes sa pre ňu stavebníci rozhodujú najmä preto, že na nej ušetria. Často si však stavebník neuvedomuje, že plochá strecha má oproti šikmej streche pomerne často kratšiu životnosť. Náklady na jej údržbu sú tým pádom, v priebehu rokov, omnoho vyššie.
Na plochú strechu totiž pôsobí viac škodlivého UV žiarenia, pod ktorého vplyvom strešná krytina rýchlejšie starne a skôr sa opotrebuje.


Ploché strechy sa podľa vrstiev z ktorých sa skladajú, delia na: jedno, dvoj a viacplášťové. Jednoplášťová strecha sa často nazýva aj teplou strechou a je zo všetkých variantov najlacnejším riešením. Jednoplášťová strechy nemá medzi tepelnou izoláciou a povrchovou krytinou žiadnu vzduchovú vrstvu, čo môže v konečnom dôsledku  predstavovať nebezpečenstvo kondenzácie vodnej pary.  Táto jednoduchá strecha spôsobuje v lete prehriatie domu, ktoré musia obyvatelia často riešiť zabudovaním pevnej či mobilnej  klimatizácie. Najmä v zimnom období hrozí od jednoplášťovej strechy tvorba plesní ako i nezdravé prostredie by vás v takom prípade mali doviesť k úvahám o vybudovaní inverznej strechy. Tá je síce tiež len jednoplášťová, ale má vymenené poradie vrstiev hydroizolácie a termoizolácie, ktorá musí byť navyše nenasiakavá. Izolácia sa vtedy položí na základný betón a prikryje sa vrstvou extrudovaného polystyrénu, ktorý neprepúšťa vodu. Strecha sa potom ešte prikryje vrstvou textílie a nakoniec sa zasype štrkom, aby ju mohol chrániť pred vetrom.


Dvojplášťové strechy sa skladajú z horného a dolného plášťa, medzi ktorými je vytvorená odvetrávaná vzduchová vrstva. Úlohou odvetrávania je zabránenie toho, aby dochádzalo ku kondenzácii pár, vytvorených v domácnosti. Tento typ strechy by mal zároveň v lete chrániť dom pred prehriatím. K výhodám plochej strechy patrí i fakt, že je bezpečná a je na ňu ľahší prístup ako na strechu šikmú. O jej kvalitách hovorí i jej bezpečnosť z hľadiska požiarnej ochrany.

 


Šikmá strecha


Pultová strechaAk chcete svoj príbytok okrášliť šikmou strechou, máte na výber viac možností. O šikmej streche hovoríme vtedy, keď jej sklon presahuje 10 stupňov. Strechy so sklonom od 45 do 55 stupňov sa nazývajú strmé.
Šikmé strechy sú na základe svojho sklonu menej vystavované poveternostným zmenám, preto je ich plášť menej náročný na stavebný materiál. Výhodou je aj priestor, ktorý sa vytvorí realizáciou strešnej konštrukcie – krovu.

Pri výstavbe rodinných domov je najpoužívanejším materiálom na stavbu krovov drevo. Krovy sa dajú stavať rôznymi spôsobmi a poznáme ich niekoľko druhov. Po ich realizácii nasleduje inštalácia termoizolácie a hydroizolácie, po nej pokračuje stavba strechy ukladaním a pribíjaním pozdĺžnych a priečnych strešných lát, ktoré tvoria rošt. Konštrukcia dreveného roštu slúži na ukladanie strešnej krytiny.


Šikmá strecha môže mať viac tvarových variácií. Najčastejšie používaná a realizačne najjednoduchšia je strecha sedlová, ktorá má na Slovensku najdlhšiu históriu. O niečo zložitejšiu konštrukciu má strecha valbová a polovalbová, ktoré sa využívajú najmä pri stavbách domov tvarovaných do L. Ďalším, čoraz populárnejším typom strechy je strecha pultová, ktorá sa od plochej strechy líši väčším sklonom, ktorý presahuje 10 stupňov. Valbovej streche je zase blízka strecha stanová, rozdiel je len v tom, že sa jej všetky steny stretávajú v jednom bode. Na popularite naberá aj výstavba manzardových striech, ktorá je nielen úsporná, ale poskytuje aj možnosť priestranného obytného podkrovia.


Medzi najväčšie výhody šikmých striech patrí najmä ich bezúdržbovosť a v mnohých prípadoch aj dlhá životnosť strešnej krytiny. Ako všetko, aj realizácia šikmej strechy má však svoje nevýhody. Tým sú, najmä vďaka budovaniu krovu, vyššie finančné nároky na jej výstavbu.


Porovnanie výhod a nevýhod plochých a šikmých striech
 

Plochá strecha

Šikmá strecha

+

-

+

-

jednoduché konštrukčné riešenie obmedzená ponuka strešnej krytiny vysoká životnosť zdĺhavejšia a náročná realizácia
rýchla montáž náročnejšia a nákladnejšia údržba priestor pre obytné  podkrovie hrozba tepelných mostov
využitie strechy na terasu alebo záhradu   lepšia odolnosť voči počasiu horšia požiarna odolnosť
nižšia cena   jednoduchá údržba  vyššia cena
    jednoduché odvodnenie  
    široká ponuka strešnej krytiny  Ako ušetriť na streche i na kúrení


oprava strechyTo, či dokážete ušetriť náklady na kúrenie v dome a nepremrštiť ani investičné náklady na stavbu strechy môže ovplyvniť predovšetkým kvalita jej realizácie, ale aj jej plocha a tvar. Pri vykurovaní je totiž celá plocha strechy ochladzovaná, resp. celou jej plochou strecha prepúšťa určité teplo.
Každý stavebník by sa teda mal snažiť zmenšiť plochu konštrukcie strechy. Rozdiely v množstve unikajúceho tepla v závislosti od tvaru strechy sú veľmi veľké. Z meraní vychádza, že najlepšie pre úsporu energií na vykurovanie sú strechy ploché a strechy s nízkym sklonom približne od 10 do 17 stupňov.


Potrebujete opravu strechy?


Ak začínate premýšľať, či je už nutná oprava strechy, mali by ste posúdiť niekoľko faktorov. Ak sa vám zdá, že je strecha vyblednutá, zvyčajne postačí iba nový náter.


Každá strecha z času na čas malú opravu potrebuje, pokiaľ ale pôsobí staro a nemoderne a celkovo narúša harmóniu domu, najprv zvážte či ju dostatočne často čistíte.

Strecha by sa mala čistiť podľa potreby. Ak však čistenie potrebuje čoraz častejšie, môže to byť znakom, že krytina už stráca svoje vlastnosti a čoskoro bude potrebné skutočne uvažovať o jej oprave alebo výmene.. Ošumelý vzhľad však môže mať aj vážnejšiu príčinu a môže byť znakom ťažšieho poškodenia strechy.


Bez ohľadu na materiál, z ktorého je strecha vyrobená, mali by sa jej stav kontrolovať najmenej dvakrát do roka. Ak chyby objavíte v predstihu, jednoduchšia bude oprava časti strechy ako jej celková výmena. V každom prípade, ak objavíte viditeľné poškodenia strešného plášťa alebo konštrukcie, zavlhnuté steny či strop, znamená to, že strecha si jednoznačne vyžaduje opravu netesností alebo opravu odkvapového systému.
Nepúšťajte sa do opravy strechy sami, obráťte sa na odborníkov, ktorí vám skúsene poradia, aký zásah bude vaša strecha potrebovať.

Viac zaujímavostí o strechách sa dozviete v Archíve článkov v sekcii Strechy na stavebnom internetovom portáli Stavebnik.sk