Šikmá strecha a jej rozdelenie podľa tvaru

Typy striech a ich efektivita

Strecha je neoddeliteľnou súčasťou konštrukcie každej budovy, ktorá od pradávnych čias chráni stavbu a jej obyvateľov proti nepriazni počasia. Človek sa v takýchto situáciách uchyľuje do tepla svojich domovov, kde je chránený strechou pokrytou patričnú strešnou krytinou. Typ strechy a jej tvar významne ovplyvňuje energetickú náročnosť domu aj investičné náklady. Preto stojí vždy za zváženie, aký typ strechy si zvolíme.

 Už niekoľko tisíc rokov pred naším letopočtom si človek staval strechy, pričom im logicky, kvôli odvodu vody, dával tvar dnes už typickej sedlovej strechy. V súčasnej dobe sa však stretávame s mnohými typmi striech – od jednoduchých plochých až po efektne členité s mnohými vikiermi a výstupkami či rovno s vežou. Ktorý typ strechy nám však bude šetriť peniaze a ktorý nám prinesie viac problémov?

Ak chcete mať spoľahlivú strechu, nájdite si firmu na jej realizáciu v Katalógu stavebných firiem a spoločností. Na stránke môžete tiež požiadať zaregistrované firmy o zaslanie cenovej ponuky na stavebné práce - stavbu alebo rekonštrukciu strechy a to jednoduchým spôsobom cez systém Zadaj dopyt.

Vždy je potrebné hľadať rovnováhu medzi estetickým stvárnením a účelnosťou. Táto rovnováha je však veľmi subjektívna. Niekto sa cíti šťastný vo svojej vysnenej veži či romantickom podkroví, iný naopak vidí krásu v jednoduchej účelnosti. Ten prvý si však musí uvedomiť, že za naplnenie svojho sna si bude musieť priplatiť.

Tvar a typ strechy je rozhodujúci aj pre to, ako ďaleko budete môcť využiť priestor priamo pod strechou. U spodných okrajov šikmých strešných plôch vzniká v podkroví nízky priestor, ktorý nie je možné využiť vôbec, alebo len obmedzene. Za plne využiteľný sa považuje priestor, kde výška podhľadu je aspoň 2,3 m. Najviac úžitkového priestoru vzniká pod plochou strechou, u ostatných je výhodné, aby sklon strechy pri obvode prudko stúpal. Tejto požiadavke najlepšie vyhovujú strechy valcové alebo manzardové.

U sedlovej strechy, ktorá je u nás najbežnejším typom strechy, môžete dosiahnuť lepšieho využitia podkrovného priestoru tým, že sa obvodové múry vymurujú vyššie ako podlaha, najčastejšie do výšky 1,3 m Pod takto vysoký, respektíve nízky strop už môžete umiestniť posteľ, je možné sa tu posadiť a podobne. Hovoríme o takzvanom obmedzene využiteľnom priestore. Využiteľný priestor s normálnou podchodnou výškou sa často vytvára pomocou vikierov, niekedy však tak úzkych, že umožňujú iba pristúpiť k oknu. Získa sa tak síce kolmé okno, na ktorom sa nehromadí sneh a ku ktorému môžete ľahko pristúpiť, ale na funkčnosti priestoru typ strechy s vikierom príliš nepridá. A nie je bez zaujímavosti, že v porovnaní so strešným oknom nezaistí viac svetla. Pripomeňme si fakt, že vikier zvyšuje ochladzovanú plochu strechy. Zo všetkých týchto dôvodov vyplýva, že ak sa rozhodujeme pre vikier, tak z funkčného i ekonomického hľadiska by mal byť čo najširší, hoci aj s viacerými oknami.

Typy a rozdelenie striechV prípade členitých striech nedochádza k energetickým stratám iba vystavením väčšej plochy poveternostným vplyvom. Riskujete tiež, že budete mať s takýmto typom strechy oveľa väčšie starosti, pretože každá zložitosť prináša riziko poruchy. Súčasné typy striech nad obytným priestorom nie sú samy o sebe jednoduché, skladajú sa z viacerých vrstiev, ktoré treba starostlivo napojiť. Samozrejme - čím je strecha členitejšia, tým bude táto úloha ťažšia. Členitý tvar strechy prináša aj väčšie riziko vzniku tepelných mostov, teda miest, kadiaľ uniká teplo a zráža sa vnútorná vlhkosť. Snahou architektov by sa preto mala znížiť plocha ochladzovaných konštrukcií na minimum.

Rozdiely v množstve prepusteného tepla danej rôznymi tvarmi sú prekvapivo veľké, najlepšie sú na tom typy striech  s nízkymi sklonmi a strechy ploché. Prostým porovnaním veľkosti plochej strechy so sedlovou o sklone 45 stupňov nad rovnakým pôdorysom zistíte, že musíte zatepliť a opatriť strešnou krytinou, izoláciou a ďalšími materiálmi zhruba o 40 percent väčšiu plochu (čím je typ sedlovej strechy strmší, tým viac). A možno ešte viac vás prekvapí, o koľko zväčší ochladzovanú plochu typický vikier s vlastnou strieškou: dvakrát až trikrát, u úzkych vysokých vikierov aj viackrát!

Zhrnieme si naše poznatky - oproti plochým strechám členité typy striech z pohľadu tepelných strát vychádzajú najhoršie ak je navyše v nich architektonicky zakomponovaná rada jednotlivých vikierov. Rozumnejším riešením je ich spojenie do jedného širokého vikiera s viacerými oknami. Uvedomte si, že súčasné typy striech majú veľmi sofistikovanú skladbu čo do priepustnosti tepla a vodných pár. ide väčšinou o dvoj a viacplášťové konštrukcie so silnou vrstvou izolácie, okolo tridsať centimetrov. Túto skladbu alebo podobné tepelne izolačné vlastnosti by mali dodržať aj všetky plochy vikierov, čo sa stretáva ako s technickými, tak estetickými prekážkami.

Tvar strechy má nemalý vplyv aj na prevádzkové náklady, teda výdavky za kúrenie, čo súvisí s veľkosťou ochladzovaných plôch. V súčasnej dobe, kedy podkrovie mnohých typov striech využívame k plnohodnotnému bývaniu, môže byť zaujímavou pomôckou pri rozhodovaní pomer veľkosti využiteľného priestoru a ochladzovaných plôch podkrovia. Nejde totiž len o plochu strechy, ale aj obvodových múrov podkrovia .Najmenšia celková ochladzovaná plocha obalu podkrovia vychádza u šikmých striech, avšak tieto typy striech, najmä valbová, vytvárajú prakticky nevyužiteľné nízke klinové priestory. Z porovnania vychádza ako najvýhodnejší tvar podkrovia taký, ktorého sklon do výšky okolo 2,3 až 2,5 m prudko stúpa a ďalej už len mierne k vrcholu strechy.

Viac sa môžete dozvedieť v článku Ako súvisí sklon strechy s výberom materiálu

Foto: stavebnik.sk, euro-molodi.ru
(i.n.)